Security aligned with sales

Loss prevention – Improving – Profit

AUDIT & CONTROLE

Op een systematische manier gaan we in onze beide werkdomeinen, loss prevention en security, op zoek naar bepalende, beïnvloedende, cruciale en preventieve factoren. Soms verloopt dit via interne controle mechanismen (ICM), soms via een externe risico methodiek (RRM). Afhankelijk van de vraag van onze klant hebben wij geleerd om te schakelen op verschillende levels.

 

1. HIGH LEVEL

Niet alles hoeft in detail te worden behandeld en geanalyseerd. Soms volstaat het om op een snelle manier en high level enkele aspecten met betrekking tot processen van HR, operations en finance te overlopen om al snel richting te geven aan enkele key-factoren. Dit bespaart tijd en geld!  

2. DEEP DIVE

Bepaalde rubrieken en toepassingen binnen security en loss prevention vragen een meer precieze kijk en ervaring.

SINTOS vertrekt meestal vanop het terrein om knelpunten en risico’s in kaart te brengen. Deze verwerken we tot een gebruiksvriendelijke en hands-on toolbox die onder andere zijn weerslag kent in een app via smartphone of tablet. 

Geen complexe lijsten en dubbel werk, maar direct reporting en overzicht over resultaat.

3. PREVENT THEFT

Onze klanten kiezen graag uit verschillende soorten controles opdat ze zouden aansluiten bij de cultuur van het bedrijf.

Sommige controles zijn heel intrusief en vragen een strak kader aan spelregels met alle en betrokken partijen. Andere vormen van controles werken dan weer laagdrempelig en zijn gericht op ‘zichtbare’ preventie.

Samen gaan we op zoek naar die uitgangscontrole die aansluit bij het bedrijf, of sleutelen we aan een doorgedreven voertuigcontrole of kennen we de bepalende factoren van toegangscontrole. 

Hoe organiseer je best een lockercontrole? 

Wil je een eerste opinie, neem gerust contact op met ons.